hagler.pl | Przeglądy budowlane

Okresowe przeglądy budowlane to jedna ze specjalizacji firmy Hagler Services Sp. z o.o., która wykonuje je na terenie Warszawy. Przyjmuje zlecenia od właścicieli lub zarządców różnego rodzaju nieruchomości. Regularne przeglądy wykonuje w budynkach, które mają rok lub 5 lat. Ponadto sprawdza instalacje elektryczne, wentylacji i gazowe wraz z pomiarami, sanitarne oraz p-poż. Pracownicy Hagler Services Sp. z o.o., oprócz stanu technicznego danej nieruchomości, kontrolują również kompletność dokumentacji i jej zgodność ze stanem faktycznym.


Hagler Services Sp. z o.o.
Bema 83
01-233 Warszawa
tel. 48 22 329 21 02